;
; ebmini設定ファイル
; for コウビルド英英辞典
;
; 各行の書式:
; [項目名] = [値]  ;コメント
; "="のない行は無視される
; ";"(セミコロン)以降はコメントと見なされる
;


; オプション

BookPath = d:\dic\cobuild
;SubBookNumber = 1
OutputEncoding = UTF-8


; フォーマット文字列

$BookStart = .■ ----- コウビルド英英辞典 -----\n
$MethodWordStart = [前方一致検索]\n
$MethodEndwordStart = [後方一致検索]\n
$MethodKeywordStart = [条件検索]\n
$MethodCrossStart = [クロス検索]\n
$MethodLinkStart = [リンク検索]\n
$MethodMenuStart = [メニュー]\n
$MethodCopyrightStart = [著作権表示]\n
$TextItemStart = ..
$ListStart = ..<見出し一覧>\n
$ListItemStart = ...<[COB] |%06d:%04d>\s\s

;%Indent1 =
%Indent2 = \t
%BeginReference = <[COB]\s
;%EndReference = |%d:%d>
%BeginSubscript = ▾
%EndSubscript = ▾
%BeginSuperscript = ▴
%EndSuperscript = ▴


; 外字代替文字列

@hA623 = £
;@hA629 = ©
@hA629 = Ⓒ
@hA637 = ・
@hA669 = é
@hA748 = ◇