;
; ebmini設定ファイル
; for 英辞郎
;
; 各行の書式:
; [項目名] = [値]  ;コメント
; "="のない行は無視される
; ";"(セミコロン)以降はコメントと見なされる
;


; オプション

BookPath = d:\dic\eijiro
;SubBookNumber = 1
OutputEncoding = UTF-8


; フォーマット文字列

$BookStart = .■ ----- 英辞郎 -----\n
$MethodWordStart = [前方一致検索]\n
$MethodEndwordStart = [後方一致検索]\n
$MethodKeywordStart = [条件検索]\n
$MethodCrossStart = [クロス検索]\n
$MethodLinkStart = [リンク検索]\n
$MethodMenuStart = [メニュー]\n
$MethodCopyrightStart = [著作権表示]\n
$TextItemStart = ..
$ListStart = ..<見出し一覧>\n
$ListItemStart = ...<[EIJ] |%06d:%04d>\s\s

;%Indent1 =
%Indent2 = \t
%BeginReference = <[EIJ]\s
;%EndReference = |%d:%d>
%BeginSubscript = ▾
%EndSubscript = ▾
%BeginSuperscript = ▴
%EndSuperscript = ▴


; 外字代替文字列

@fB024 = æ
@fB025 = æ"
@fB026 = æ'

@hA161 = a"
@hA162 = a'
@hA169 = e"
@hA16A = e'
@hA16D = i"
@hA16E = i'
@hA171 = ð
@hA173 = o"
@hA174 = o'
@hA17A = u"
@hA17B = u'
@hA26E = ŋ
@hA350 = ɔ
@hA351 = ɔ"
@hA352 = ɔ'
@hA353 = ə
@hA354 = ə"
@hA355 = ə'
@hA356 = ʌ
@hA357 = ʌ"
@hA358 = ʌ'
@hA359 = :
@hA35A = ɑ
@hA35B = ɑ"
@hA35C = ɑ'
@hA35D = ʃ
@hA35F = Ѳ
@hA360 = ʒ