;
; ebmini設定ファイル
; for 広辞苑第五版
;
; 各行の書式:
; [項目名] = [値]  ;コメント
; "="のない行は無視される
; ";"(セミコロン)以降はコメントと見なされる
;


; オプション

BookPath = d:\dic\kojien5
;SubBookNumber = 1
OutputEncoding = UTF-8


; フォーマット文字列

$BookStart = .■ ----- 広辞苑第五版 -----\n
$MethodWordStart = [前方一致検索]\n
$MethodEndwordStart = [後方一致検索]\n
$MethodKeywordStart = [条件検索]\n
$MethodCrossStart = [クロス検索]\n
$MethodLinkStart = [リンク検索]\n
$MethodMenuStart = [メニュー]\n
$MethodCopyrightStart = [著作権表示]\n
$TextItemStart = ..
$ListStart = ..<見出し一覧>\n
$ListItemStart = ...<[KOJ] |%06d:%04d>\s\s

;%Indent1 =
%Indent2 = \t
;%Indent3 =
;%Indent4 =
%BeginReference = <[KOJ]\s
;%EndReference = |%d:%d>
%BeginSubscript = 〈▾
%EndSubscript = ▾〉
%BeginSuperscript = ▴
%EndSuperscript = ▴


; 外字代替文字列

@hA13F = ö

@fA421 = ⇔
@fA422 = [文]
@fA423 = 1
@fA425 = 2
@fA427 = ㊀
@fA428 = ㊁
@fA42A = 3
@fA42B = ❷
@fA42C = ❶
@fA42D = ゝ
@fA42E = ゝ
@fA42F = ❸
@fA432 = 4
@fA434 = ゝ
@fA435 = ❹
@fA436 = 5
@fA43B = ❺
@fA43C = 6
@fA43D = ❻
@fA43F = 栬
@fA440 = 7
@fA444 = ㊂
@fA449 = ❼
@fA463 = ❽
@fA47C = 鱝
@fA52C = ❾
@fA538 = 捥
@fA546 = 楣
@fA55A = 稭
@fA625 = 鄧
@fA630 = ❿
@fA648 = 8
@fA652 = 繇
@fA657 = 痤
@fA66C = 絇
@fA737 = 邢
@fA757 = 噯
@fA77C = 鱏
@fA85A = 餺
@fA85E = 飥
@fA866 = 熅
@fA878 = 螈
@fA934 = 洹
@fAA30 = 閒
@fAA49 = 鑣
@fAA6D = 犭
@fAA6E = 氵
@fAB52 = 鱵
@fAC45 = 阝
@fAF2E = 刂
@fAF37 = 忄

@fB240 = 氺

@fB421 = (JIS)
@fB42C = 藂
@fB444 = 鰖

@fB524 = 扌
@fB526 = 〔
@fB527 = 〕
;@fB535 = ©
@fB535 = Ⓒ
@fB536 = ①
@fB537 = ②
@fB538 = ③
@fB539 = ④
@fB53A = ⑤
@fB53B = ⑥
@fB53C = ⑦
@fB53D = ⑧
@fB53E = ⑨
@fB53F = ⑩
@fB540 = ⑪
@fB541 = ⑫
@fB542 = ⑬
@fB543 = ⑭
@fB544 = ⑮
@fB545 = ⑯
@fB546 = ⑰
@fB547 = ⑱
@fB548 = ⑲
@fB549 = ⑳

@fB554 = ➭
@fB564 = 圳
@fB578 = 拼
@fB655 = ⇒

@fB847 = [季]
@fB848 = (呉)
@fB849 = (漢)
@fB84A = (唐)
@fB84B = (慣)
@fB84C = (同)
@fB84D = (対)
@fB84E = ▶
@fB850 = [漢]
@fB851 = 【意
@fB852 = 味】
@fB853 = 【解
@fB854 = 字】
@fB855 = 【下
@fB856 = つき】
@fB857 = 【難
@fB858 = 読】

@fCA68 = 樷

@fDC3F = ㋐
@fDC40 = ㋑
@fDC41 = ㋒
@fDC42 = ㋓
@fDC43 = ㋔
@fDC4E = ▷
@fDC60 = 〆

@hA126 = ā
@hA12B = é
@hA12C = è
@hA13B = n_
@hA148 = t_
@hA15B = ŋ

@hA22F = Č
@hA23B = 《
@hA23C = 》