;
; ebmini設定ファイル
; for ロングマン現代英英辞典 辞書
;
; 各行の書式:
; [項目名] = [値]  ;コメント
; "="のない行は無視される
; ";"(セミコロン)以降はコメントと見なされる
;


; オプション

BookPath = d:\dic\ldoce4
;SubBookNumber = 1
OutputEncoding = UTF-8


; フォーマット文字列

$BookStart = .■ ----- ロングマン現代英英辞典 辞書 -----\n
$MethodWordStart = [前方一致検索]\n
$MethodEndwordStart = [後方一致検索]\n
$MethodKeywordStart = [条件検索]\n
$MethodCrossStart = [クロス検索]\n
$MethodLinkStart = [リンク検索]\n
$MethodMenuStart = [メニュー]\n
$MethodCopyrightStart = [著作権表示]\n
$TextItemStart = ..
$ListStart = ..<見出し一覧>\n
$ListItemStart = ...<[LD4] |%06d:%04d>\s\s

;%Indent1 =
%Indent2 = \t
%BeginReference = <[LD4]\s
;%EndReference = |%d:%d>
%BeginSubscript = ▾
%EndSubscript = ▾
%BeginSuperscript = ▴
%EndSuperscript = ▴
%BeginDecoration = [
%EndDecoration = ]\s


; 外字代替文字列

@fB024 = æ

@hA124 = £
@hA138 = ・
@hA16A = é
@hA170 = ï
@hA171 = ð
@hA26E = ŋ
@hA350 = ɔ
@hA353 = ə
@hA356 = ʌ
@hA359 = :
@hA35A = ɑ
@hA35D = ʃ
;@hA35E = ʊ
@hA35E = u
@hA35F = Ѳ
@hA360 = ʒ
@hA361 = ɒ
@hA362 = ɜ
;@hA364 = ╵
@hA364 = ¹
;@hA365 = ╷
@hA365 = ²
@hA366 = i
@hA368 = ə
@hA369 = (i|ə)
;@hA36A = (ʊ|ə)
@hA36A = (u|ə)
@hA36B = ◂
;@hA36D = ▶
@hA36D = 【
;@hA36E = ◀
@hA36E = 】