;
; ebmini設定ファイル
; for リーダーズ+プラス
;
; 各行の書式:
; [項目名] = [値]  ;コメント
; "="のない行は無視される
; ";"(セミコロン)以降はコメントと見なされる
;


; オプション

BookPath = d:\dic\plus
;SubBookNumber = 1
OutputEncoding = UTF-8


; フォーマット文字列

$BookStart = .■ ----- リーダーズ+プラス -----\n
$MethodWordStart = [前方一致検索]\n
$MethodEndwordStart = [後方一致検索]\n
$MethodKeywordStart = [条件検索]\n
$MethodCrossStart = [クロス検索]\n
$MethodLinkStart = [リンク検索]\n
$MethodMenuStart = [メニュー]\n
$MethodCopyrightStart = ◆[著作権表示]\n
$TextItemStart = ..
$ListStart = ..<見出し一覧>\n
$ListItemStart = ...<[RPP] |%06d:%04d>\s\s

;%Indent1 =
%Indent2 = \t
%BeginReference = <[RPP]\s
;%EndReference = |%d:%d>
%BeginSubscript = ▾
%EndSubscript = ▾
%BeginSuperscript = ▴
%EndSuperscript = ▴
%BeginCandidate = <[RPP] Ⓜ\s
;%EndCandidateLeaf =
%EndCandidateGroup = |%d:%d>


; 外字代替文字列

@fB121 = ━
@fB122 = Ⓟ
@fB123 = Ⓡ
@fB124 = Ⓔ
@fB125 = ~'
@fB126 = ~~'
@fB127 = ~~"
@fB128 = ――'
@fB129 = ――"

@fB142 = 漳
@fB14F = 蒴
@fB151 = 鄱
@fB152 = 鄧
@fB15B = 圳
@fB15C = 拼
@fB235 = ◡
@fB236 = 絇

@hA121 = \s↙
@hA122 = ~
@hA123 = -
@hA124 = -'
@hA125 = -"
@hA126 = ~
@hA127 = ~'
@hA128 = ~"
@hA129 = ◇
@hA12A = *
@hA12B = ♦♦

@hA133 = ç

;@hA134 = Á
@hA134 = A'
;@hA135 = É
@hA135 = E'
;@hA136 = Í
@hA136 = I'
;@hA137 = Ó
@hA137 = O'
;@hA138 = Ú
@hA138 = U'
;@hA139 = á
@hA139 = a'
;@hA13A = é
@hA13A = e'
;@hA13B = í
@hA13B = i'
;@hA13C = ó
@hA13C = o'
;@hA13D = ú
@hA13D = u'
;@hA13E = ý
@hA13E = y'
;@hA13F = À
@hA13F = A"
;@hA141 = Ì
@hA141 = I"
;@hA142 = Ò
@hA142 = O"
;@hA143 = Ù
@hA143 = U"
;@hA144 = à
@hA144 = a"
;@hA145 = è
@hA145 = e"
;@hA146 = ì
@hA146 = i'
;@hA147 = ò
@hA147 = o"
;@hA148 = ù
@hA148 = u"
;@hA149 = ỳ
@hA149 = y"

@hA14A = ə'
@hA14B = ə"
@hA14C = ə
@hA14D = ɔ'
@hA14E = ɔ"
@hA14F = ɔ~
@hA150 = ɔ~'
@hA152 = ɔ
@hA153 = ɛ'
@hA156 = ɛ
@hA157 = Ѳ
@hA158 = ð
@hA159 = ŋ
@hA15A = ɥ
@hA15B = æ'
@hA15C = \e
@hA15D = æ"
@hA15E = \e
@hA165 = æ¯
@hA166 = \e
@hA167 = æ
@hA168 = \e
@hA169 = œ'
@hA16A = \e
@hA16F = œ
@hA170 = \e
@hA171 = ɑ'
@hA172 = ɑ"
@hA173 = ɑ~
@hA175 = ɑ~"
@hA176 = ɑ
@hA177 = :
@hA179 = ʒ
@hA17A = ʃ
@hA17D = ñ
@hA221 = Å
@hA222 = å
@hA223 = É
@hA225 = a'
@hA226 = e'
@hA227 = i'
@hA229 = o'
@hA22A = u'
;@hA22B = ý
@hA22B = y'
@hA22E = a"
@hA22F = e"
@hA230 = i"
@hA231 = o"
@hA232 = u"
@hA233 = ʌ'
@hA234 = ʌ"
@hA237 = ʌ
@hA238 = Ö
@hA239 = Ü
@hA23A = ä
@hA23B = ë
@hA23C = ï
@hA23D = ö
@hA23E = ü
@hA240 = â
@hA241 = ê
@hA242 = î
@hA243 = ô
@hA244 = û
@hA245 = ā
@hA246 = ē
@hA247 = ī
@hA248 = ō
@hA249 = ū
@hA24A = ӯ
@hA24D = Á
@hA24F = ś
@hA265 = Ē

@hA330 = Ç
@hA333 = ʇ
@hA350 = ŗ
@hA359 = ʼn