;
; ebmini設定ファイル
; for ランダムハウス英語辞典(EBStudio)
;
; 各行の書式:
; [項目名] = [値]  ;コメント
; "="のない行は無視される
; ";"(セミコロン)以降はコメントと見なされる
;


; オプション

BookPath = d:\dic\srd-ebs
;SubBookNumber = 1
OutputEncoding = UTF-8


; フォーマット文字列

$BookStart = .■ ----- ランダムハウス英語辞典(EBStudio) -----\n
$MethodWordStart = [前方一致検索]\n
$MethodEndwordStart = [後方一致検索]\n
$MethodKeywordStart = [条件検索]\n
$MethodCrossStart = [クロス検索]\n
$MethodLinkStart = [リンク検索]\n
$MethodMenuStart = [メニュー]\n
$MethodCopyrightStart = [著作権表示]\n
$TextItemStart = ..
$ListStart = ..<見出し一覧>\n
$ListItemStart = ...<[SRDE] |%06d:%04d>\s\s

;%Indent1 =
%Indent2 = \t
%Indent3 = \t\t
%BeginReference = <[SRDE]\s
;%EndReference = |%d:%d>
%BeginSubscript = ▾
%EndSubscript = ▾
%BeginSuperscript = ▴
%EndSuperscript = ▴
%BeginCandidate = <[SRDE] Ⓜ\s
;%EndCandidateLeaf =
%EndCandidateGroup = |%d:%d>


; 外字代替文字列

@fA921 = ...
@fA924 = œ
@fA927 = ¼
@fA92B = æ
@fA92C = æ'
@fA92D = æ"
@fA92E = æ¯

@fA94A = ▶
@fA956 = ⇔
@fA964 = →
@fA965 = ➭
@fA977 = ←
@fA979 = 《
@fA97A = 》
@fA97B = 〔
@fA97C = 〕

@fAA21 = 楣
@fAA2B = 桛
@fAA2F = 跗
@fAA3F = 鄧
@fAA60 = 漳
@fAA6B = 拼
@fAA6E = 鄱
@fAB2C = ↑

@hA137 = °
@hA13D = ・

;@hA143 = À
@hA143 = A"
;@hA144 = Á
@hA144 = A'
@hA145 = Â
@hA146 = Ã
@hA147 = Ä
@hA148 = Å
@hA149 = Ç
;@hA14A = È
@hA14A = E"
;@hA14B = É
@hA14B = E'
@hA14C = Ê
@hA14D = Ë
;@hA14E = Ì
@hA14E = I"
;@hA14F = Í
@hA14F = I'
@hA150 = Î
@hA151 = Ï
@hA152 = Ð
@hA153 = Ñ
;@hA154 = Ò
@hA154 = O"
;@hA155 = Ó
@hA155 = O'
@hA156 = Ô
@hA157 = Õ
@hA158 = Ö
;@hA15B = Ù
@hA15B = U"
;@hA15C = Ú
@hA15C = U'
@hA15D = Û
@hA15E = Ü
;@hA162 = à
@hA162 = a"
;@hA163 = á
@hA163 = a'
@hA164 = â
@hA165 = ã
@hA166 = ä
@hA167 = å
@hA168 = ç
;@hA169 = è
@hA169 = e"
;@hA16A = é
@hA16A = e'
@hA16B = ê
@hA16C = ë
;@hA16D = ì
@hA16D = i"
;@hA16E = í
@hA16E = i'
@hA16F = î
@hA170 = ï
@hA171 = ð
@hA172 = ñ
;@hA173 = ò
@hA173 = o"
;@hA174 = ó
@hA174 = o'
@hA175 = ô
@hA176 = õ
@hA177 = ö
;@hA17A = ù
@hA17A = u"
;@hA17B = ú
@hA17B = u'
@hA17C = û
@hA17D = ü
;@hA17E = ý
@hA17E = y'

@hA224 = ɑ
@hA225 = ɔ
@hA226 = ʌ'
@hA22D = ə'
@hA22E = ə"
@hA22F = ɑ'
@hA230 = ɑ"
@hA231 = ʃ
@hA232 = ɔ'
@hA233 = ɔ"
@hA234 = ɛ'
@hA235 = ɛ"
@hA238 = ē
@hA239 = ī
@hA23A = ū
@hA23B = ō
@hA23C = ā
@hA23E = ӯ
@hA245 = ɑ~
@hA24A = Ѳ
@hA251 = -'
@hA252 = -"
@hA253 = ʒ
@hA255 = ŋ
;@hA259 = ỳ
@hA259 = y"
@hA25C = ø'
@hA260 = ɛ
@hA263 = ɲ
@hA273 = ŷ
@hA275 = ā
@hA27E = ɐ

@hA348 = ō'
@hA349 = ×
@hA34B = ē'

@hA365 = ɨ

@hA443 = ʌ"
@hA466 = ī'
@hA46E = ʌ

@hA538 = ə

@hA62D = ɔ~
@hA63E = :

@hA648 = A
@hA649 = B
@hA64A = C
@hA64B = D
@hA64C = E
@hA64D = F
@hA64E = G
@hA64F = H
@hA650 = I
@hA651 = J
@hA652 = K
@hA653 = L
@hA654 = M
@hA655 = N
@hA656 = O
@hA657 = P
@hA658 = Q
@hA659 = R
@hA65A = S
@hA65B = T
@hA65C = U
@hA65D = V
@hA65E = W
@hA65F = X
@hA660 = Y
@hA661 = Z